คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.05.2564
18

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.02.2564
22

การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.02.2564
5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02